‘யூகன்’ திரைப்படத்தின் டிரெயிலர்..!

‘யூகன்’ திரைப்படத்தின் டிரெயிலர்..!

Movie — Yoogan
Production — Twin’sProduction
Story, Editing and Direction — Kamal G
Cast — Yashmith, Siddhu, Shyam, Pradeep Balaji and Sakshi agarwal.
Cinematographer — Ravi arumugam
Music — Rashaanth Arwin
Background score — Alex Premnath
Lyrics — Prabhu G, Murugan manthiram and aravind kanna
P.R.O — Nikil
error: Content is protected !!