‘த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா’ திரைப்படத்தின் ‘பிட்டு படம்’ பாடல் காட்சியின் ஸ்டில்ஸ்

‘த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா’ திரைப்படத்தின் ‘பிட்டு படம்’ பாடல் காட்சியின் ஸ்டில்ஸ்