நடிகை அமலா கலந்து கொண்ட எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு விழா..!

நடிகை அமலா கலந்து கொண்ட எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு விழா..!