நுங்கம்பாக்கம் ‘ஸ்வாதி கொலை வழக்கு’ படத்தின் டிரெயிலர்

நுங்கம்பாக்கம் ‘ஸ்வாதி கொலை வழக்கு’ படத்தின் டிரெயிலர்
https://www.youtube.com/watch?v=W0GZU-MhXfc