‘சிவலிங்கா’ படத்தின் டீஸர்

‘சிவலிங்கா’ படத்தின் டீஸர்

Presenting the official teaser of Sivalinga starring Raghava Lawrencce & Ritika Singh.

Production House – Trident Arts
Producer – R. Ravindran
Director – P. Vasu