‘செம காதல்’ படத்தின் டிரெயிலர்

‘செம காதல்’ படத்தின் டிரெயிலர்

Semma Kadhal is an upcoming Indian Tamil Romantic film directed by P.G.Rajaneethi, starring Arjun and Poonam in the lead roles.

Featuring music composed by P.G.Rajaneethi, and will be released in 2016.