‘மாயா’ திரைப்படத்தின் புதிய டீஸர்கள்

‘மாயா’ திரைப்படத்தின் புதிய டீஸர்கள்

Maya is an upcoming supernatural horror film starring Nayanthara and Aari.  Written and Directed by | Ashwin Saravanan Produced by | Potential Studios  A Shri Thenandal Films release Director of Photography | Sathiyan Sooryan  Composer | Ron Yohann  Editing | T.S. Suresh  Art Direction | Tha. Ramalingam Stunts | Anbariv Cosutmes | Vasuki Baskar  PRO | Johnson Sound Design | Sync Cinema  VFX & DI | Prism & Pixels  Title Design | Siva Kumar