‘கொஞ்சம் கொஞ்சம்’ படத்தின் ‘தளிரே’ பாடல் காட்சி..!

‘கொஞ்சம் கொஞ்சம்’ படத்தின் ‘தளிரே’ பாடல் காட்சி..!

Presenting you the Video of "Thalire" from Konjam Konjam directed by Udaysankaran Singers - Vallavan Cast & Crew Starring : Appu Kutty, Gokul, Madumitha, Nikkithappa Director : Udaysankaran Producer : Betty CK, P.R. Mohan Music : Vallavan Banner : Mimosa Productions