‘கடமான் பாறை’ படத்தின் டிரெயிலர்..!

‘கடமான் பாறை’ படத்தின் டிரெயிலர்..!