‘காசேதான் கடவுளடா’ நாடகக் குழுவினரை வாழ்த்திய ரஜினி..!

‘காசேதான் கடவுளடா’ நாடகக் குழுவினரை வாழ்த்திய ரஜினி..!