சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ‘இறைவி’ படக் குழுவினர்

சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ‘இறைவி’ படக் குழுவினர்