2008-2014-ம் ஆண்டுவரையிலும் அரசு மானியம் பெறும் திரைப்படங்களின் பட்டியல்..!

2008-2014-ம் ஆண்டுவரையிலும் அரசு மானியம் பெறும் திரைப்படங்களின் பட்டியல்..!

தமிழக அரசு மிகக் குறைந்த பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்படும் திரைப்படங்களுக்கும், தமிழ் மொழியை பரப்புரை செய்யும்வகையில் தமிழில் தலைப்பு வைத்தும், தமிழ்க் கலாச்சாரத்தை முன்னெடுத்து செல்லும்வகையில் கதையம்சத்துடன் கூடிய திரைப்படங்களுக்கு மான்யம் வழங்கி வருகிறது.

இந்த மான்யத்தை கடந்த 8 ஆண்டுகளாக தமிழக அரசு தரவில்லை. இப்போது கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கும் சேர்த்து வருட வாரியாக மான்யம் பெற தகுதியுள்ள திரைப்படங்களை தேர்வு செய்துள்ளது.

அதன் முழு பட்டியல் இங்கே :

cinema-tax-free-2008-2014-list-1

cinema-tax-free-2008-2014-list-2

cinema-tax-free-2008-2014-list-3

cinema-tax-free-2008-2014-list-4

cinema-tax-free-2008-2014-list-5