‘சாயா’ படத்தின் ஹீரோயின் காயத்ரி ஸ்டில்ல்

‘சாயா’ படத்தின் ஹீரோயின் காயத்ரி ஸ்டில்ல்