‘கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி’ படத்தின் ஒரு பாடல் காட்சி..!

‘கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி’ படத்தின் ஒரு பாடல் காட்சி..!

Star Cast: Mynaa Sethu, Pooja Umashanker, Abhishek Vinod, Raj, Shweta Vijay & Cheran Raj
Story & Direction: Raj & Suresh Kumar
Music: Rahul Raj
Cinemotography: Kishore Mani
Editing: V.T.Vijayan
error: Content is protected !!