’10 எண்றதுக்குள்ள’ படத்திற்கு ‘யு’ சர்டிபிகேட்..!

’10 எண்றதுக்குள்ள’ படத்திற்கு ‘யு’ சர்டிபிகேட்..!

10 Enrathukulla acquired a clean ‘U’ 

The speed pace movie ‘10 Enrathukulla’ Directed by Vijay Milton is a high octane action road thriller with venturesome car stunts.

10EK CHIYAN VIKRAM&SAMANTA (1)

Vikram and Samantha play the lead. The trailer  got a humongous response with incline insights.

Fox Star Studios and ARM productions, the producers of the film have planned to release the movie on 21 of October.

The recent trending news of 10 Enrathukulla which will be the throttle ‘Vroom Vroom’ has locked the top speed and acquired a clean ‘U’ from censor board officials. So lets Vroom Vroom  from 21-st October.